Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 21 listopada 2019 r.