Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 22 sierpnia 2019 r.