Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 23 grudnia 2019 r.