Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 24 czerwca 2019 r.