Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 26 marca 2019 r.