Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 8 lutego 2019 r.