Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 9 grudnia 2019 r.