Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 9 marca 2020 r.