XLIII Sesja Rady Gminy Lubań 29 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo!

W związku z wymogami wynikającymi z Ustawy o Dostępności Cyfrowej (…), które m.in. nakładają na samorządy obowiązek udostępniania wraz z materiałem video, również napisów dla osób niesłyszących, napisy do sesji i komisji mogą pojawiać się z opóźnieniem, z uwagi na czas potrzebny do ich przygotowania.