Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Sołtys Sołectwa Uniegoszcz

Informujemy, że w związku z pisemnym zrzeczeniem się funkcji Sołtysa Sołectwa Uniegoszcz przez Panią Renatę Kokarcali, Wójt Gminy Lubań, ogłosił wybory.

Zgłoszony został 1 kandydat, więc w myśl zapisów statutu – wyborów nie przeprowadza się. Sołtysem Sołectwa Uniegoszcz została Pani Izabela Rosołowska.

W załączeniu przedmiotowe obwieszczenie.

logo stopka