Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Trwają konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021–2030.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił 08.04.2021 otwarcie konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag zamieszczony został na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.bip.dolnyslask.pl oraz BIP Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.bip.dops.wroc.pl

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej dsis2030@dops.wroc.pl do dnia 14 maja 2021 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

Więcej informacji, w tym projekt Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030:

https://bip.dolnyslask.pl/a,120539,ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-dolnoslaskiej-strategii-integracji-spolecznej-na-lat.html

logo stopka