Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2022

Gmina Lubań zakończyła realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2022”.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 29,92 Mg.

Azbest usunięto łącznie z 17 nieruchomości w Pisarzowicach, Nawojowie Łużyckim, Kościelnikach Dolnych, Henrykowie Lubańskim, Kościelnikach, Radostowie Górnym, Radostowie Dolnym i Radostowie Średnim.

Środki na realizację zadania pozyskano w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023.

Realizacja zadania pozwoliła na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań, powodując eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.

 

Zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2022”

dofinansowano ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu 

logo stopka