Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań z dnia 10 sierpnia 2020 r.