Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. „Modernizacja budynku kościoła w Mściszowie”

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gościszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie „Modernizacja budynku kościoła w Mściszowie”.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 11:00.

Oferty należy składać tylko w formie papierowej  w Urzędzie Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań , w sekretariacie pok. Nr 14.

Otwarcie ofert odbędzie się 28 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w Sali narad pok. Nr 22.

Link do postępowania :

https://gmina-luban-bip.sputnik.pl/kategorie/313-zamowienia-powyzej-130-tys-zl/artykuly/2635-zapytanie-ofertowe-na-zadanie-pn-modernizacja-budynku-kosciola-w-msciszowie?lang=PL

 

logo stopka