Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: 10 Edukacja, działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pod działanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalny.

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Lubań

Termin realizacji: VIII 2018 – VII 2020
Wartość Projektu:
633 553,75 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 536 485,00 zł

9 października 2019
Czytaj więcej o: „Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

9 października 2019

Transmisja na żywo z obrad XVII Sesji Rady Gminy

Przedłużenie terminu nadsyłania prac w Konkursie Moja Wizja Zero

Informujemy, że termin konkursu na najlepszy film na temat prewencji w rolnictwie został przedłużony do dnia 31 października 2019 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

3 października 2019

Świadczenia pieniężne dla inwalidów wojennych oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 października 2019 r. będzie realizowała przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 752).

3 października 2019
Czytaj więcej o: Świadczenia pieniężne dla inwalidów wojennych oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

 

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

            Nr ogłoszenia o naborze: 3/2019- Zakładanie działalności gospodarczych

 

Termin naboru wniosków: 9.10.2019-23.10.2019r.

 

 

24 września 2019
Czytaj więcej o: "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Informacja o usunięciu awarii wody w Pisarzowicach

20 września 2019

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Lubań

Gmina Lubań w miesiącu sierpniu 2019 roku podpisała umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pn. „Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy – przebudowa podłogi”. Na realizację ww. zadania Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł.

12 września 2019
Czytaj więcej o: Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Lubań

Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Gmina Lubań kontynuuje w 2019 roku akcję usuwania azbestu, zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Dzięki pozyskanej dotacji z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, rozpoczęły się prace związane z usuwaniem i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest, zgromadzonych na posesjach z terenu gminy.

12 września 2019
Czytaj więcej o: Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Transmisja na żywo z obrad XVI Sesji Rady Gminy