Sołectwa Gminy Lubań

1.Sołectwo Henryków Lubański
Telefon: 509 135 385
Sołtysem jest Pani Teresa Trefler

2.Sołectwo Jałowiec
Telefon: 509 135 387
Sołtysem jest Pan Tadeusz Szydlak

3.Sołectwo Kościelnik
Telefon: 509 135 399
Sołtysem jest Pani Wiesława Rak

4.Sołectwo Kościelniki Dolne
Telefon: 509 135 296
Sołtysem jest Pani Małgorzata Jańczak

5.Sołectwo Mściszów
Telefon: 509 135 298
Sołtysem jest Pan Angelika Zioła

6.Sołectwo Nawojów Łużycki
Telefon: 509 135 309
Sołtysem jest Pani Beata Łasica

7.Sołectwo Nawojów Śląski
Telefon: 509 135 314
Sołtysem jest Pan Tomasz Benedyk

8.Solectwo Pisarzowice
Telefon: 509 135 926
Sołtysem jest Pani Aleksandra Chomicz

9.Sołectwo Radogoszcz
Telefon: 509 158 868
Sołtysem jest Pani Barbara Tur

10.Sołectwo Radostów Dolny i Średni 
Telefon: 601 553 882
Sołtysem jest Pani Joanna Niedzielko

11.Sołectwo Radostów Górny
Telefon: 601 554 546
Sołtysem jest Pani Barbara Słabicka

12.Sołectwo Uniegoszcz
Telefon: 509 159 006
Sołtysem jest Pan Jarosław Kaszuba