Informacje o zagrożeniach

Bezpłatny Informator SMS dla mieszkańców

 

Regionalny System Ostrzegania

Informacje o zagrożeniach

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY LUBAŃ

26 Lipiec 2022 r. /  
o niewykorzystywanie wody z sieci wodociągowej do napełniania basenów, podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych, mycia samochodów i innych celów gospodarczych! Nieoszczędne korzystanie z wody powoduje obniżenie ciśnienia w sieci doprowadzić do przerw w dostawie wody.
REDAKTOR: Arkadiusz Straszko

Przekroczenia pyłu PM10 – Informac ...

26 Marzec 2019 r. /  
GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 22.03.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny w stacjach pomiarowych w: Działoszynie (powiat zgorzelecki), Dzierżoniowie, Jaworze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Nowej Rudzie (powiat kłodzki), Oławie, Wałbrzychu i we Wrocławiu.
REDAKTOR: sputnik

Przekroczenia pyłu PM10 – Informac ...

26 Luty 2019 r. /  
GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 25.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny w stacjach pomiarowych w: Dusznikach-Zdroju, Kłodzku, Lubaniu, Nowej Rudzie (powiat kłodzki) i Ząbkowicach Śląskich. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 26.02.2019 r. Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:  osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
REDAKTOR: sputnik

Przekroczenia pyłu PM10 – Informac ...

8 Luty 2019 r. /  
GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 07.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu i Nowej Rudzie. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 08.02.2019 r. Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:  osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych). Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu: 1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, 2) ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej. 3) śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza. Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.  
REDAKTOR: sputnik

Przekroczenia pyłu PM10 – Informac ...

6 Luty 2019 r. /  
GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 02.02.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Legnicy i Lubaniu. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 03.02.2019 r. Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:  osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
REDAKTOR: sputnik