Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 22 stycznia 2019 r.