Gdzie szukać pomocy

Gdzie szukać pomocy:

Lokalny system wsparcia:

• ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GMINY LUBAŃ
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, tel. 75 646 5936, pokój nr 25.

• GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, tel. 75 722 2150, pokój nr 10.

• KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LUBANIU
ul. Sikorskiego 4, 59-800 Lubań, tel. 47 873 44 200.

Dzielnicowy Gminy Lubań
tel. 47 87 342 03 lub 797 306 233
adres email: dzielnicowy.6@luban.wr.policja.gov.pl
Rejon służbowy: Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Radogoszcz, Radostów Dolny, Radostów Średni, Radostów Górny, Mściszów, Henryków, Uniegoszcz, Pisarzowice.
Dzielnicowy Gminy Lubań
tel. 47 87 342 02 lub 797 306 245
adres email: dzielnicowy.5@luban.wr.policja.gov.pl
Rejon służbowy: Jałowiec, Kościelnik, Kościelnik Dolny.

• PROKURATURA REJONOWA W LUBANIU
ul. A. Krajowej 31, 59-800 Lubań, tel. 75 6448 460.

• GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, tel. 75 646 5936, 530 326 042.

• OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ „MONAR” W SMOLNIKU
Smolnik 22, 59-820 Leśna, tel. 75 721 67 15, 794 591 334.

• POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań, tel. 756461170.

Przemoc domowa jest zjawiskiem skomplikowanym ponieważ dotyczy osób, które są ze sobą w bliskiej relacji. We współczesnym świecie przemoc jest coraz bardziej widoczna, dotyczy nie tylko dorosłych, ale też coraz częściej dzieci. Termin” przemoc” można zastąpić takimi pojęciami jak: brutalność, okrucieństwo, przestępczość, agresja.

Zgodnie z art.207 kodeksu karnego:
1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeżeli ktoś bliski:
– biję Cię,
– obraża słowami i poniża,
– zabiera Twoje pieniądze,
– zmusza do nieakceptowanych praktyk seksualnych,
– nie zaspokaja Twoich potrzeb
→ zgłoś się po pomoc!

Jeżeli:
– masz problem ze złością,
– krzyczysz na bliskich bez powodu,
– sprawiasz przykrość słowami,
– nie potrafisz opanować agresji
→ zgłoś się po pomoc!

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy:
Co konkretnie może zrobić świadek:
– zadzwonić na 112, w sytuacji gdy do przemocy dochodzi w danym momencie
– udać się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej i opowiedzieć o sytuacji
(np. GOPS w Lubaniu ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań tel. 75 721 2150)
– skontaktować się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” pod numerem telefonu 800 120 002, lub całodobową poradnią „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia pod numerami telefonu: 116 123, 22 668 70 00,
– przekazać wyżej wymienione numery telefonów osobie doświadczającej przemocy.

Bycie świadkiem przemocy może wiązać się z wieloma trudnymi emocjami, takimi jak lęk, złość czy poczucie bezsilności. Często osoby będące świadkami zastanawiają się czy reagować na dane sytuacje.
Dlaczego warto podjąć działanie?
Warto, ponieważ wspierające otoczenie może przyczynić się do szybszego wyjścia osoby doznającej przemocy z sytuacji, w której się znajduje. Ponadto osoba stosująca przemoc dostaje sygnał, że jej zachowanie nie jest akceptowalne. Im więcej osób zareaguje, tym lepiej!

Krajowy system wsparcia:
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „ Niebieska Linia”
Aleje Jerozolimskie 155, Warszawa tel. 800 120 002 – numer bezpłatny, czynny całą dobę.
Napisz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Połącz się przez SKYPE – jeśli chcesz porozmawiać w języku migowym:
pogotowie.niebieska.linia. w poniedziałki w godzinach 13.00-15.00.

• Całodobowa poradnia telefoniczna „Niebieska Linia” tel. 116 123 lub 22 668 7000.
Poradnia działa 7 dni w tygodniu 24h; Dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści. Infolinia przeznaczona jest dla osób w kryzysie emocjonalnym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy domowej. Instytut Psychologii Zdrowia ul. Widokowa 24, Warszawa.

• Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111, udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Fundacja „ Dajemy Dzieciom Siłę”.
• Fundacja Centrum Praw Kobiet świadczy pomoc telefoniczną oraz mailową kobietom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzimy telefon zaufania, który opiera się na pracy naszych wolontariuszek oraz telefon interwencyjny. Dzwonią i piszą do nas, zarówno same kobiety, jak i ich bliscy oraz świadkowie przemocy, poszukując informacji i wskazówek jak mogą pomóc bliskiej osobie, sąsiadce. Dzwonią kobiety z całej Polski, ale również z zagranicy, które mają problem w związku i nie wiedzą jak go rozwiązać i gdzie szukać pomocy.
Połączenia z numerami telefonów pomocowych Fundacji są płatne według taryfy operatora. Możemy jednak oddzwonić, jeśli jest taka potrzeba. Dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia. TELEFON INTERWENCYJNY (całodobowy)
800 107 777 (po połączeniu prosimy wybrać 1 i potem 3).