Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań

Gmina Lubań pozyskała wsparcie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  na realizację zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań.” W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja obiektów: OSP w Radostowie Górnym, OSP w Henrykowie Lubańskim oraz budynku Urzędu Gminy Lubań. Projekt to oszczędność energii cieplnej i elektrycznej. Całkowity koszt wykonania robót to 1 620 000,00 zł. Środki pozyskane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1 458 000,00 zł. Zadanie wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju.