10 lutego 2020 r. Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań