XXX Sesja Rady Gminy Lubań z dnia 24 września 2020 r.