Jednostki Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Gminny Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół