Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

21 Marzec 2023 r. /  

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; ze zm.) na realizację zadania publicznego pn. XXIX Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich Karłowice...

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2023” Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2023”

Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska 2023"

16 Marzec 2023 r. /  

Samorząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2023”.   Konkurs organizowany jest już po raz piętnasty i ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu oraz promowanie wzorców działalności...

Życzenia na Dzień Sołtysa Życzenia na Dzień Sołtysa

Życzenia na Dzień Sołtysa

10 Marzec 2023 r. /  

Drodzy Sołtysi,      Samorząd Gminy Lubań, pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania, za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej, za rzetelne pełnienie służby społecznej oraz za wsparcie i troskę przejawiającą się skutecznym podejmowaniem decyzji...

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

2 Marzec 2023 r. /  

    Ubezpieczenie NNW dzieci rolników   Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem...