Przebudowa dróg gminnych w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy, Gmina Lubań

Gmina Lubań pozyskała środki na przebudowę dróg w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zaplanowano przebudowę odcinka w Henrykowie Lubańskim o dł. 380 m z modernizacją przepustów, przekrój drogowy nieograniczony bez krawężnikowy i o jednostronnym pochyleniu poprzecznym i odcinka w Radogoszczy o długości 483,5 m – przekrój drogowy nieograniczony bez krawężnikowy i o jednostronnym pochyleniu poprzecznym. Zadanie da zrównoważony rozwój, dzięki infrastrukturze, która posłuży obecnym i przyszłym użytkownikom. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30.11.2023 r. wartość zadania: 619 348,32 zł. Wartość promesy przyznanej ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 606 961,35 zł.