Modernizacja infrastruktury drogowej w Kościelnikach Dolnych, Gmina Lubań

Gmina Lubań pozyskała wsparcie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  na realizację zadania: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Kościelnikach Dolnych, Gmina Lubań”. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych, prowadzącej do osiedla bloków mieszkalnych o łącznej długości 440 m i modernizacja oświetlenia drogowego. Wzdłuż drogi wybudowany zostanie chodnik z kostki betonowej. W celu poprawy bezpieczeństwa, zamontowane zostaną balustrady ochronne.

Całkowity koszt wykonania robót to 605 346,91 zł. Środki pozyskane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 593 239,97 zł. Zadanie wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju.