Komisja Budżetu i Finansów z dnia 18 grudnia 2018 r.