11 czerwca 2019 r. Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań