8 lutego 2019 r. Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań