15 czerwca 2023 r. – Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Lubań