Godziny urzędowania

Godziny urzędowania  

Przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Trefler- przyjmuje interesantów
w każdą środę w godziach od 14:30 do 16:00, pok. nr 16, tel. 605 839 992

e-mail: biurorady@luban.ug.gov.pl