Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Konkurs na szopkę bożonarodzeniową

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

I Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu.

II Cele konkursu  
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych  oraz kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i młodzieży.

III Warunki uczestnictwa

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej.
Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim było Boże Narodzenie. Szopki muszą być wykonane ręcznie i nie mogą zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu.  Powinny mieć charakter przestrzenny (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru). Mogą zawierać elementy ruchome.

2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Lubań.

3. Do konkursu uczestnicy zgłaszają 1 pracę wykonaną rodzinnie (rodzice, dziadkowie, opiekunowie wraz z dziećmi).

4. Szopkę należy opatrzyć metryczką zawierającą: imiona i nazwiska autorów pracy, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy lub mail.

5 . Prace konkursowe należy dostarczyć do 10 grudnia 2021 r. do  Gminnych Bibliotek w Pisarzowicach, Radogoszczy lub Radostowie,  lub do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu ul. Dąbrowskiego 18.

6. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, wybraną przez Organizatora. Oceniać będzie ona wartości artystyczne prac i ciekawy pomysł. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub mailowo.

7. Spośród uczestników konkursu komisja wyłoni 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.

8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się 18 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim.

  IV Postanowienia ogólne

1.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.

2.Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.

3. Zdjęcia z wręczenia nagród zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz na portalu społecznościowym facebook.

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

6. Przystąpienie uczestnika do konkursu oznacza akceptację powyższego regulaminu.

logo stopka