Rozpoczęto realizację inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

W miesiącu październiku 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w miejscowości Radostów Średni ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Przedmiotem Projektu jest budowa wolnostojącego budynku sali gimnastycznej, wraz z niezbędną infrastrukturą. Budynek będzie jednokondygnacyjny. Salę zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowo-żelbetowej.

Na przełomie roku 2020/2021 przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy zadania, a w miesiącu lutym 2021 rozpoczęto prace budowlane.

Sala gimnastyczna w Radostowie Średnim będzie pierwszą pełnowymiarową salą gimnastyczną na terenie Gminy Lubań. Obiekt będzie intensywnie wykorzystywany w ramach zajęć wychowania fizycznego, prowadzonych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radostowie Średnim i nie tylko.

Wybudowanie nowoczesnej infrastruktury, do której dostęp będą mieli uczniowie z pewnością zaprocentuje zwiększeniem aktywności fizycznej i sprawności młodego pokolenia, a także osiąganiem sukcesów sportowych.

O postępie prac będziemy informować na bieżąco.

Wartość zadania 4 655 677,50 zł

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2 057 700,00 zł