Urząd gminy

 

URZĄD GMINY

Struktura organizacyjna urzędu

WÓJT GMINY LUBAŃ – Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

SEKRETARZ GMINY – 

SKARBNIK GMINY – Elżbieta Siedlecka

PA  –  REFERAT PRAWNY I ADMINISTRACJI 

KIEROWNIK REFERATU      Magdalena Zawadzka,

tel. 75 646 59 22, e-mail: magdalena.zawadzka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 12

SEKRETARIAT, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE

Agnieszka Ruban Kościen, tel. 75 646 59 20, e–mail: agnieszka.ruban-koscien@luban.ug.gov.pl, pokój nr 14

DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI, EWIDENCJA LUDNOŚCI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Edyta Liczner, tel. 75 646 59 27, e-mail: edyta.liczner@luban.ug.gov.pl, pokój nr 19

KADRY I SOŁECTWA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Renata Zadka, tel. 75 646 59 27, e-mail: renata.zadka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 19

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Magdalena Zawadzka, tel. 75 646 59 22, e-mail: magdalena.zawadzka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 12

KLUBY SPORTOWE, STOWARZYSZENIA, PROMOCJA

Patrycja Ślimak, tel. 75 646 59 22, e-mail: patrycja.slimak@luban.ug.gov.pl, pokój nr 12

BIURO RADY

Marta Kaba, tel. 75 646 59 21, e-mail: biurorady@luban.ug.gov.pl ; marta.kaba@luban.ug.gov.pl, pokój nr 16

PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, NARKOMANII ORAZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Agnieszka Kroczyńska, tel. 75 646 59 36, 530 326 042, e-mail: agnieszka.kroczynska@luban.ug.gov.pl, pokój nr 25

 

BFP  –  REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

tel. 533 731 502

KIEROWNIK REFERATU   Elżbieta Siedlecka,

tel. 75 646 59 23, e-mail: elzbieta.siedlecka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 17

 

 

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Agnieszka Kieruzal, tel. 75 646 59 25, e-mail: agnieszka.kieruzal@luban.ug.gov.pl, pokój nr 21

CZYNSZE, ZARZĄDY, KSIĘGOWOŚĆ

Urszula Grodecka, tel. 75 646 59 25, e-mail: urszula.grodecka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 21

STYPENDIA DLA UCZNIÓW, PŁACE, ZUS

Renata Kokarkali, tel.75 646 59 25,e-mail:renata.kokarkali@luban.ug.gov.pl, pokój nr 21

UMORZENIA I ODROCZENIA PODATKÓW

Bernadeta Bawer, tel. 75 646 59 24, e-mail: bernadeta.bawer@luban.ug.gov.pl, pokój nr 20

WYMIAR PODATKU 

Sylwia Mowczko, tel. 75 646 59 24, e-mail: sylwia mowczko@luban.ug.gov.pl, pokój nr 20

POBÓR PODATKU

Katarzyna Łuczak, tel. 75 646 59 24, e-mail: katarzyna.luczak@luban.ug.gov.pl, pokój nr 20

IRŚ  –  REFERAT INWESTYCJI, ROLNICTWA

 I ŚRODOWISKA

 KIEROWNIK REFERATU  Michał Galiński

tel. 601 543 561, tel. 75 646 59 37, e-mail: michal.galinski@luban.ug.gov.pl, pokój nr 1

INWESTYCJE, REMONTY DRÓG GMINNYCH

Michał Galiński, tel. 75 646 59 37, e-mail: michal.galinski@luban.ug.gov.pl, pokój nr 1

Agnieszka Rybak, tel. 75 646 59 29, e-mail: agnieszka.rybak@luban.ug.gov.pl, pokój nr 1

Maria Pawłowicz, tel. 75 646 59 29, e-mail: maria.pawlowicz@luban.ug.gov.pl, pokój nr 2 

NUMERACJA BUDYNKÓW, PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, ROZGRANICZENIA, DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Anna Trzcińska, tel, 75 646 59 29, e-mail: anna.trzcinska@luban.ug.gov.pl, pokój nr 2 

WYPISY I WYRYSY Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONA ŚRODOWISKA

Katarzyna Januszewicz,tel.75646 5929,e-mail:katarzyna.januszewicz@luban.ug.gov.pl,pokój nr 2

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY WOJSKOWE

Katarzyna Januszewicz,tel. 75646 5929, e-mail: katarzyna.januszewicz@luban.ug.gov.pl,

 pokój nr 2

GON  –  REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY PRZYRODY

KIEROWNIK REFERATU   ,

 

ODPADY KOMUNALNE

Joanna Okraszewska, tel. 75 646 5931, e-mail: joanna.okraszewska@luban.ug.gov.pl pok.nr 3

Roksana Habiak, tel. 75 646 59 31, e-mail: roksana.habiak@luban.ug.gov.pl, pokój nr 3

Maja Markowska

SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, WYCINKA DRZEW 

Grażyna Babiuch, tel. 75 646 59 32, e-mail: grazyna.babiuch@luban.ug.gov.pl, pokój nr 4

IG  –  REFERAT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI

tel. 507 021 585

KIEROWNIK REFERATU  Franciszek Słowiński

tel.75 646 59 33, e-mail: franciszek.slowinski@luban.ug.gov.pl, pokój nr 5

CMENTARZE KOMUNALNE, PRZYSTANKI 

Mateusz Biesiada, tel. 75 646 59 34, e-mail: mateusz.biesiada@luban.ug.gov.pl, pokój nr 11

WODOCIĄGI, OŚWIETLENIE DROGOWE

Dorota Świderek, tel. 75 646 59 34, e-mail: dorota.swiderek@luban.ug.gov.pl, pokój nr 11

USUWANIE AWARII WODOCIĄGU 24h

tel. 502 551 993

INFORMATYK

Arkadiusz Straszko, tel. 512 173 848, arkadiusz.straszko@luban.ug.gov.pl, pok. nr 18