Urząd gminy

Struktura organizacyjna urzędu

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA GMINY LUBAŃ – Grzegorz Doliba

SEKRETARZ GMINY – Józef Kata

SKARBNIK GMINY – Elżbieta Siedlecka

REFERAT PRAWNY I ADMINISTRACJI

SEKRETARIAT, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE

Agnieszka Ruban Kościen, tel. 75 646 59 20, email: agnieszka.ruban-koscien@luban.ug.gov.pl, pokój nr 14

 

KIEROWNIK REFERATU 

Magdalena Zawadzka, tel. 75 646 59 22, e-mail: magdalena.zawadzka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 12

 

DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI, EWIDENCJA LUDNOŚCI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Edyta Liczner, tel. 75 646 59 27, e-mail: edyta.liczner@luban.ug.gov.pl, pokój nr 19

 

KADRY I SOŁECTWA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Renata Zadka, tel. 75 646 59 27, e-mail: renata.zadka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 19

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Magdalena Zawadzka, tel. 75 646 59 22, e-mail: magdalena.zawadzka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 12

 

KLUBY SPORTOWE, STOWARZYSZENIA, PROMOCJA

Patrycja Ślimak, tel. 75 646 59 22, e-mail: patrycja.slimak@luban.ug.gov.pl, pokój nr 12

BIURO RADY

Marta Kaba, tel. 75 646 59 21, e-mail: biurorady@luban.ug.gov.pl ; marta.kaba@luban.ug.gov.pl, pokój nr 16

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, NARKOMANII ORAZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Agnieszka Kroczyńska, tel. 75 646 59 36, 530 326 042, e-mail: agnieszka.kroczynska@luban.ug.gov.pl, pokój nr 25

 

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

tel. 533 731 502

KIEROWNIK REFERATU

Elżbieta Siedlecka, tel. 75 646 59 23, e-mail: elzbieta.siedlecka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 17

 

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Agnieszka Kieruzal, tel. 75 646 59 25, e-mail: agnieszka.kieruzal@luban.ug.gov.pl, pokój nr 21

 

CZYNSZE, ZARZĄDY, KSIĘGOWOŚĆ

zastępstwo – Urszula Grodecka, tel. 75 646 59 25, e-mail: urszula.grodecka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 21

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW, PŁACE, ZUS

Renata Kokarcali, tel. 75 646 59 25, e-mail: renata.kokarcali@luban.ug.gov.pl, pokój nr 21

 

UMORZENIA I ODROCZENIA PODATKÓW

Katarzyna Cwynar, tel. 75 646 59 24, e-mail: katarzyna.cwynar@luban.ug.gov.pl, pokój nr 20

 

WYMIAR PODATKU

Małgorzata Czekaj, tel. 75 646 59 24, e-mail: malgorzata.czekaj@luban.ug.gov.pl, pokój nr 20

 

POBÓR PODATKU

Katarzyna Łuczak, tel. 75 646 59 24, e-mail: katarzyna.kunecka@luban.ug.gov.pl, pokój nr 20

 

REFERAT INWESTYCJI, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

tel. 601 543 561

KIEROWNIK REFERATU

Michał Galiński, tel. 75 646 59 29, e-mail: michal.galinski@luban.ug.gov.pl, pokój nr 6

 

INWESTYCJE, REMONTY DRÓG GMINNYCH

Michał Galiński, tel. 75 646 59 37, e-mail: michal.galinski@luban.ug.gov.pl, pokój nr 6

Agnieszka Rybak, tel. 75 646 59 29, e-mail: agnieszka.rybak@luban.ug.gov.pl, pokój nr 1

Maria Pawłowicz, tel. 75 646 59 29, e-mail: maria.pawlowicz@luban.ug.gov.pl, pokój nr 1

 

WYPISY I WYRYSY Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONA ŚRODOWISKA

Katarzyna Januszewicz, tel. 75 646 59 29, e-mail: katarzyna.januszewicz@luban.ug.gov.pl, pokój nr 2

NUMERACJA BUDYNKÓW, PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, ROZGRANICZENIA, DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Anna Trzcińska, tel. 75 646 59 29, e-mail: anna.trzcinska@luban.ug.gov.pl, pok. nr 2

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Katarzyna Januszewicz, tel. 75 646 59 29, e-mail: katarzyna.januszewicz@luban.ug.gov.pl, pokój nr 2

 

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY PRZYRODY

KIEROWNIK REFERATU

Józef Kata, tel. 75 646 59 28, e-mail: jozef.kata@luban.ug.gov.pl, pokój nr 15

ODPADY KOMUNALNE

Joanna Okraszewska, Maja Markowska

Roksana Habiak, tel. 75 646 59 31, e-mail: roksana.habiak@luban.ug.gov.pl, pokój nr 3

SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, WYCINKA DRZEW 

Grażyna Babiuch, tel. 75 646 59 32, e-mail: grazyna.babiuch@luban.ug.gov.pl, pokój nr 4

REFERAT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI

tel. 507 021 585

KIEROWNIK REFERATU

Franciszek Słowiński, tel. 75 646 59 33, e-mail: franciszek.slowinski@luban.ug.gov.pl, pokój nr 5

CMENTARZE KOMUNALNE, PRZYSTANKI 

Mateusz Biesiada, tel. 75 646 59 34, e-mail: mateusz.biesiada@luban.ug.gov.pl, pokój nr 11

WODOCIĄGI, OŚWIETLENIE DROGOWE

Dorota Świderek, tel. 75 646 59 34, e-mail: dorota.swiderek@luban.ug.gov.pl, pokój nr 11

USUWANIE AWARII WODOCIĄGU 24h

tel. 502 551 993

 Godziny urzędowania

 Godziny pracy Urządu Gminy Lubań

poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek 7:15 – 15:15
środa 7:15 – 15:15
czwartek 7:15 – 15:15
piątek 7:00 – 14:00

Dane podstawowe

Urząd Gminy Lubań

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

tel.: 075 646 59 20
fax.: 075 612 68 50
e-mail: info@luban.ug.gov.pl

 

NIP Urzędu Gminy Lubań 613-00-07-699
REGON Urzędu Gminy Lubań 000536551
NIP Gminy Lubań 613-14-36-221
REGON Gminy Lubań 230821463

Konto Bankowe Urzędu Gminy:

PKO BP     42 1020 5226 0000 6402 0554 7429

Artykuły

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Lubań znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP.