Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

zdalna Szkoła

Gmina Lubań realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ,,zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Projekt pn. ,,Zdalna Szkoła w Gminie Lubań” umożliwi zakup 24 laptopów na łączna kwotę 59 925,60 zł. Sprzęt zostanie wykorzystany przez uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu wsparte zostaną 4 gminne szkoły.

 

logo stopka