Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Nabór wniosków w ramach programu “Kultura – Interwencje”

Informujemy, że Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków w ramach programu “Kultura – Interwencje”. Nabór wniosków trwa do 15.03.2021.

Celem programu Kultura – Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Na jakie działania można otrzymać dofinansowanie? m.in.:

  1. Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym – kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne.
  2. Organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze.
  3. Organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Kto może złożyć wniosek?

  1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
  2. Organizacje pozarządowe.
  3. Koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR).
  4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
  5. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje ogólne:

* termin składania wniosków: do 15.03.2021 za pośrednictwem systemu EBOI  https://eboi.nck.pl/

* termin realizacji projektów: od 19 kwietnia do 29 października 2021

* dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania

* minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania: 5000 zł

* maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania: 150000 zł

 

Regulamin:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/do-pobrania/regulamin

 

Więcej informacji:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021

logo stopka