Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pn. „Małe Ojczyzny Sudetów – Rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej u podnóża Karkonoszy”.

Gmina Lubań oraz  Akademia Piłkarska „MOS Karkonosze” Jelenia Góra, zapraszają do uczestnictwa mieszkańców Gminy w projekcie pn.: „Małe Ojczyzny Sudetów – Rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej u podnóża Karkonoszy”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wielopokoleniowej aktywności społeczności lokalnej. Projekt adresowany jest do czterech grup społecznych w postaci organizacji:

  1. Profesjonalnych treningów sportowych dla maksymalnie 40 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych z terenu Gminy, objętych projektem, (dzieci z klas I-III – Grupa Skrzat oraz dzieci z klas IV-VI – Grupa Żak). Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch treningów tygodniowo, po jednej dla każdej kategorii wiekowej w grupach 20 osobowych.
  2. Aktywizacji zawodowej osób dorosłych w wieku od 18 do 65 roku życia umożliwiającą zdobycie nowych kwalifikacji, a w efekcie na zdobycie, bądź zmianę pracy, która realizowana będzie poprzez cykliczne doradztwo zawodowe (diagnozę potencjału zawodowego, predyspozycji zawodowych oraz przedsiębiorczości ), dla co najmniej 30 dorosłych osób z terenu Gminy. Doradztwo ustalane jest indywidualnie i ma na celu organizację porad indywidualnych w celu określenia kompetencji, potencjału zawodowego oraz wypracowania indywidualnego planu działania.
  3. Warsztatów podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród seniorów w wieku 60+, które realizowane będzie poprzez organizację kursów z obsługi komputera, smartfonów, komunikatorów internetowych, zasobów internetowych dla co najmniej 10 seniorów z terenu Gminy. Działanie realizowane, będzie poprzez organizację 3 warsztatów tematycznych.
  4. Wolontariatu sportowego osób dorosłych w wieku od 18 do 65 roku życia, które realizowane będzie poprzez organizację szkolenia sportowego oraz stażu praktycznego dla 10 wolontariuszy z terenu Gminy poprzez organizację dwóch treningów tygodniowo.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły w okresie  od 16 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2022 r. i  polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla odpowiedniej grupy społecznej.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oraz w celu ułatwienia wzięcia udziału w projekcie, wzory formularzy zgłoszeniowych będą dostępne dla Państwa w siedzibie Urzędu Gminy Lubań, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz w Gminnych Bibliotekach Publicznych. Pracownicy służą pomocą – pomogą w poprawnym wypełnieniu i złożeniu wniosku.

logo stopka