Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Wójt Gminy Lubań informuję, o przystąpieniu do programu dystrybuowania węgla po preferencyjnych cenach na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Lubań informuję, o przystąpieniu do programu dystrybuowania węgla po preferencyjnych cenach na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U.2022 r., poz. 2236).                                                                                                                              

Zgodnie z zapisami ustawy mieszkańcy Gminy Lubań mogą wnioskować o 1500 kg węgla do końca roku oraz 1500 kg od stycznia do kwietnia przyszłego roku. Cena jednej tony węgla wynosić będzie 2000 zł brutto.

Do zakupu preferencyjnego jest upoważniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego, nie jest uprawniony wnioskodawca ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Informuję, także, że zgodnie z zapisami ustawy, koszt transportu węgla z miejsca składowania w gminie, stoi po stronie nabywcy i będzie on ustalany przez zarządzające danym składem przedsiębiorstwo.

Mieszkańcy Gminy Lubań zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny. Wnioski można złożyć za pomocą Platformy ePUAP  /2g02e5pxle/SkrytkaESP oraz osobiście w Urzędzie Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18 pok.11. Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Lubań.

Wypełniony wniosek można składać w Urzędzie Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18 pok.11

Poniedziałek – od godz. 12:00 do godz. 16:00

Wtorek – od godz. 7:30 do godz. 12:00

Środa-Czwartek – od godz. 11:00 do godz. 15:00

Piątek – od godz. 7:30 do godz. 12:00

 

Wójt Gminy Lubań

Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

 

 

 

logo stopka