Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Wstępna deklaracja uczestnictwa w programie „CIEPŁE MIESZKANIE”

Szanowni Państwo,

Gmina Lubań zamierza przystąpić do programu „CIEPŁE MIESZKANIE” w II naborze, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

 

Mieszkańców naszej gminy, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania, zapraszamy do wypełnienia wstępnej deklaracji.

 

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców, Wójt Gminy Lubań zdecyduje o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Lubań.

 

Do kogo kierowany jest program?

Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego, najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także do wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali.

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Jeśli to zadanie zostanie wykonane, dopuszcza się także sfinansowanie: zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Poziomy dofinansowania

Program „Ciepłe Mieszkanie” składa się z czterech części, pierwsze trzy dedykowane osobom fizycznym, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodów oraz ostatnia, czwarta część, dla wspólnot.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym– do 35 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 tys. zł – przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł rocznie;
  • podwyższonym– do 65 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29,5 tys. zł,.- przy dochodach do 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2.651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego).
  • najwyższym– do 95 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 43,9 tys. zł – przeznaczony dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

  • do 350 tys. złwsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła,
  • do 360 tys. złjeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła)
  • do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

 

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubań w terminie do 25 stycznia 2024 roku. Szczegółowe informację o programie można uzyskać osobiście w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Lubań (pokój nr 2) lub telefonicznie: 75 646 59 29.

 

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania, czy też
z przyznaniem dofinansowania.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:

https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie-ii/w_695,podstawowe-informacje

logo stopka