Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Absolutorium dla Wójt Gminy Lubań

Rada Gminy Lubań w dniu 27 czerwca br. udzieliła Aleksandrze Chomicz Wójt Gminy Lubań absolutorium z wykonania budżetu za 2023.

Wcześniej przedstawione zostały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubań.

Podczas sesji przedstawiony został także „Raport o stanie Gminy”, po którym Wójtowi udzielone zostało wotum zaufania.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Lubań za 2023 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Lubań, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójt Gminy Lubań.

Po podjęciu uchwały Aleksandra Chomicz Wójt Gminy Lubań złożyła podziękowania kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Gminy Lubań, radnym i sołtysom, przy pomocy których odbywała się realizacja budżetu.

Na sesji wybrano także drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubań, którym w wyniku tajnego głosowania została wybrana Aleksandra Łasica.

Na sesji przeznaczono także środki finansowe m.in. na:
– realizację zadania inwestycyjnego  pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Uniegoszcz,  ul. Jałowcowa-w związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 500 tys. zł,
– uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Lubań z przeznaczeniem na zakup dodatkowego zbiornika na wodę w Pisarzowicach oraz montaż studni rozdzielczej w Nawojowie Śląskim i w Uniegoszczy,

– remont drogi w Radostowie Górnym (obok remizy),
– budowę boiska do piłki siatkowej w ZSP Pisarzowice,
– ogrodzenie placu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych,

– pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Lubańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu hybrydowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu,
– zakup wyposażenia z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” z przeznaczeniem na stworzenie miejsca aktywności uczniów w szkole pod hasłem „Po książkę, wiedzę i rozrywkę” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach.

8

logo stopka