Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Bon energetyczny

Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie wypłacany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie zmniejszana o kwotę tego przekroczenia. Świadczenie może wynieść minimalnie 20 zł.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  1. 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  2. 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  3. 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  4. 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  1. 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  2. 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  3. 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  4. 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (pokój nr 9) w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje wzór wniosku o wypłatę BONU ENERGETYCZNEGO, który będzie obowiązywał w 2024 roku. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia i opublikowany na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz Urzędu Gminy Lubań.

 

logo stopka