Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Czytelnia internetowa dla dzieci i seniorów dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu zrealizował projekt w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Środki z grantu pozwoliły na stworzenie czytelni internetowej w  Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim.

Czterostanowiskowa czytelnia została wyposażona w krzesła obrotowe, biurka, komputery, urządzenie wielofunkcyjne z szafką oraz programy biurowe i antywirusowe. Dzięki wsparciu od  PSE będziemy mieli możliwość organizacji zajęć edukacyjnych dla osób starszych oraz dla  dzieci i młodzieży – mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – Justyna Antoszewska. Internetowa czytelnia zwiększy też dostęp do książek, publikacji i innych materiałów, niezbędnych mieszkańcom Gminy Lubań do poszerzania wiedzy.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Na terenie gminy i miasta Lubań PSE realizują projekty inwestycyjne budowy linii 400 kV Mikułowa-Czarna oraz linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice. Celem projektów jest zapewnienie niezawodnego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów po rozbudowie jej o nowy blok o mocy 480 MW oraz poprawa pewności zasilania obszarów południowo-zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a szczególnie największego odbiorcy na tym obszarze, KGHM.

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” można znaleźć na stronie internetowej programu, pod adresem: www.wzmocnijotoczenie.pl

logo stopka