Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Dotacje dla OSP na zakup sprzętu specjalistycznego

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał dotacje dla dolnośląskich Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup nowego, specjalistycznego sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2022 roku (dawniej Program pn. „Mały Strażak”)

Na liście jednostek OSP, które zakwalifikowały się do dofinansowania, znalazły się wszystkie jednostki z Gminy Lubań. OSP Pisarzowice przyznano środki w wysokości 16 300,00  zł, OSP Radostów Górny, OSP Henryków Lubański i  OSP Mściszów otrzyma 10 000,00  zł.

Pozyskane dofinansowanie w pełni przeznaczone zostanie na doposażenie naszych druhów w specjalistyczny sprzęt pomocny w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Więcej informacji: https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_2082,dotacje-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zakup-sprzetu-specjalistycznego

Zadanie pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Henrykowie LubańskimZakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściszowie, Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach i Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie, dofinansowano ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

logo stopka