Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku

Gmina Lubań otrzymała z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację projektu w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku.

Dnia 26 lipca 2021 r. w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Wójt Gminy Lubań – Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka wraz ze Skarbnikiem Elżbietą Siedlecką, odebrała uroczyście promesę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z terenem przy boisku w miejscowości Kościelniki Dolne, Gmina Lubań”. Wysokość przyznanej dotacji wynosić będzie 29 919,00 zł.

Projekt przewiduje ułożenie kostki brukowej przy boisku trawiastym i montaż piłkochwytów. Miejsce realizacji projektu to miejsce spotkań i integracji międzypokoleniowej, gdzie w niedalekiej odległości od trawiastego boiska sportowego znajduje się: fitness na świeżym powietrzu, plac zabaw, wiata przeznaczona na spotkania mieszkańców, szatnia sportowa. Teren realizacji można nazwać centrum rekreacyjnym miejscowości.  Sfinansowanie zadania pozwoli na jeszcze większą aktywność mieszkańców –  poprzez wykonanie Projektu zagospodarujemy przestrzeń publiczną.

Dofinansowanie projektu to podniesienie poziomu życia mieszkańców obszarów wsi – kompleksowe dopełnienie istniejącego zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Kościelniki Dolne i zwiększenie atrakcyjności terenu przy boisku. Nowa inwestycja na stałe wpisze się w krajobraz Gminy, jako zakątek wypoczynkowo-rekreacyjny.

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

logo stopka