Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Grant „PPGR” – ważna informacja dla osób, które zgłosiły się do projektu

Gmina Lubań stara się o pozyskanie środków na zakup komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa –  Cyfrowa Gmina.

Dlatego uprzejmie informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wprowadziło ZMIANY ZASAD weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Osoby, które złożyły już oświadczenia do udziału w programie realizowanym przez Gminę – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  powinny zgłosić się do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań) w celu pobrania niezbędnego Zaświadczenia. Zaświadczenie będzie dokumentem stwierdzającym czy dana osoba była lub jest beneficjentem programu realizowanego przez ARiMR ,,Komputer dla rodziny rolnika – 2020”.

Dodatkowo, wymogiem obligatoryjnym stało się potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą pracującą niegdyś w PPGR. Dlatego zwracamy się z prośbą do osób, które złożyły już oświadczenia, do złożenia dokumentów potwierdzających pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków), z której wynika pokrewieństwo w linii prostej. Takimi dokumentami mogą być: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, stare dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.

Dostarczenie  dokumentów jest obowiązkowe. Ich brak będzie uznawany jako dokumentacja niekompletna !

Powyższe dokumenty należy przedłożyć w  Urzędzie Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań pok. 14 (sekretariat) do dnia 15.12.2021 r. do godz. 15.15. (liczy się data wpływu).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 75 646 00 83.

W załączeniu wzór zaświadczenia, który jest do pobrania również w Biurze Powiatowym ARiMR.

logo stopka