Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Trwa III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich organizowanego z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia.

Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach

Zainicjowane przez Małżonkę Prezydenta RP wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie aktywnej działalności, osiągnięć oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich.

Co trzeba zrobić?

  1. wypełnić kartę zgłoszeniową (w terminie do 12 marca 2023 r. – pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl)
  2. przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła

Ważne daty:

Czas trwania Konkursu: styczeń – kwiecień 2023 r.
Termin naboru do Konkursu: 12 stycznia – 12 marca 2023 r.
Termin ogłoszenia wyników etapu wojewódzkiego Konkursu: kwiecień 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: prezydent.pl/malzonka-prezydenta

logo stopka