Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Lubań

W dniu 6 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubań odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Lubań kadencji 2024-2029.

Otwarcia sesji dokonała najstarsza wiekiem radna-Barbara Dubieniecka. W uroczystej sesji wzięli udział: Burmistrz elekt Miasta Lubań Grzegorz Wieczorek, Wójt Gminy Siekierczyn Dariusz Furdykoń, Zbigniew Zjawin Zastępca Wójta Gminy Siekierczyn, Przewodnicząca VIII kadencji Rady Gminy Lubań Teresa Trefler. Całości obrad Rady Gminy Lubań towarzyszyła także licznie zgromadzona publiczność: przewodniczący rad sołeckich, przedstawiciele stowarzyszeń oraz mieszkańcy gminy.

Podczas sesji Wójt Gminy Lubań Aleksandra Chomicz złożyła uroczyste ślubowanie i tym samym rozpoczęła swoją kadencję na stanowisku włodarza gminy. Ślubowania dokonali także nowo wybrani Radni – oficjalnie rozpoczęli zatem sprawowanie swoich funkcji.

Po złożonych ślubowaniach Rada Gminy Lubań w głosowaniu tajnym wyłoniła spośród siebie Przewodniczącego – została nim Pani Małgorzata Jańczak oraz Wiceprzewodniczącego Rady – wspomagać Przewodniczącego będzie Pan Bartosz Szydlak. W dalszej części sesji radni uchwalili składy stałych komisji Rady Gminy Lubań.

Gratulujemy Pani Wójt oraz nowej Radzie i życzymy powodzenia oraz owocnej współpracy na rzecz rozwoju Gminy Lubań. W Radzie zasiada 15 radnych w skład których wchodzą: Bakalarz Artur, Bieluń Aleksandra, Dubieniecka Barbara, Dziedzina Tomasz, Furdykoń Marcin, Hybiński Grzegorz, Jańczak Małgorzata, Kaproń Magdalena, Łasica Aleksandra, Podgórski Daniel, Szłabowicz Piotr, Szydlak Bartosz, Wołoszyn Jarosław, Zioła Angelika i Żukowski Bartłomiej.

 

                  

         

   

   

   

logo stopka