Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZERWY W PRZYJMOWANIU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA PSZOK LUBAŃ UL. BAZALTOWA 1

 Szanowni Mieszkańcy!!!

W związku z pismem otrzymanym z Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dotyczącym  funkcjonowania Instalacji Komunalnej w Lubaniu:

„Instalacja Komunalna w Lubaniu dostosowując prowadzone procesy przetwarzania i zagospodarowania odbieranych od Państwa odpadów komunalnych do zmian przepisów Ustawy o odpadach oraz dostosowania
w ramach udzielonych Pozwoleń Zintegrowanych: czasookresów oraz ilości przetwarzanych odpadów na poszczególnych wewnętrznych instalacjach uprzejmie informuje, iż w ramach przeprowadzonej analizy oraz zmian organizacyjnych większość koniecznych zmian  procesów przetwarzania na Instalacji Komunalnej nie wpłynie na dotychczasowy system przyjmowania
i zagospodarowywania odbieranych od Państwa odpadów komunalnych.

Jednakże ze względu na szczególne traktowanie procesów przetwarzania odpadów wielkogabarytowych ( kod odpadu 20 03 07 ) powiązanych z przepisami ochrony przeciwpożarowej koniecznym stało się zaplanowanie dla tego procesu okresów funkcjonowania Instalacji w ograniczonym zakresie. 

W związku z tym informujemy, iż w roku 2021 przewidujemy ograniczenia w przyjmowaniu odpadów wielkogabarytowych w następujących terminach:

III kwartał:        17.08.2021 r.  do 30.08.2021 r.

IV kwartał :        16.11.2021 r. do 29.11.2021 r.

W tych okresach ograniczenie obejmuje jedynie odbiór odpadów wielkogabarytowych z Punktów Selektywnej Zbiórki (PSZOK) oraz od osób indywidualnych.

 

                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Lubań
                                                                                                                                                                                            Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

logo stopka