Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

Informacja o dofinansowaniach

Wójt Gminy Lubań informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 r.  Rada Gminy Lubań podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Lubań  oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubań na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań. W/w uchwały wejdą w życie  dnia 19 lutego 2019 r.

W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie będą dostępne w Urzędzie Gminy Lubań od  dnia 19 lutego 2019 r.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowych wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 08.00-17.00, wtorek, środa, czwartek: 07.15-15.15, piątek: 07.00-14.00 lub pod numerem telefonu 75 646 59 29.

 

W/w uchwały dostępne są pod adresem: http://bip.ugluban.nv.pl/Article/id,596.html

logo stopka