Przejdź do treści
GMINA LUBAŃ
wersja kontrastowa powiększ czcionkę
bip

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI USUWANIA WYROBÓW I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LUBAŃ

W związku z realizacją przyjętego przez Radę Ministrów w maju 2002 r., Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski‘’, którego założeniem jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest, Wójt Gminy Lubań informuje, że  podobnie jak w latach poprzednich,  planuje w roku 2022 przystąpić  do  konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o  dofinansowanie  zadania  pod  nazwą „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2022”.

Wnioski o udział w w/w zadaniu należy składać w Urzędzie Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań: w poniedziałki od godz. 0800 do godz. 1700, we wtorki, środy i czwartki od godz. 0715 do godz. 1515, w piątki od godz. 0700 do godz. 1400:

  • na formularzu wniosku dostępnego poniżej, 
  • w siedzibie Urzędu Gminy Lubań w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska (pokój nr 2).

Wnioski należy składać do 25 marca 2022 r.

Wnioski złożone w terminie późniejszym – po 25 marca 2022 r. będą uwzględnione w następnym roku kalendarzowym.

Kosztami kwalifikacyjnymi zadania, są koszty dotyczące: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości. Jednocześnie przypomina się, iż wszelkie prace związane z demontażem i wymianą pokryć dachowych należy zgłosić w Starostwie Powiatowym w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań.

WAŻNE:

Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany  do realizacji przez WFOŚiGW we Wrocławiu zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Lubań w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 75 646 59 29.

 

WÓJT GMINY LUBAŃ

Małgorzata Hercuń- Dąbrowicka

logo stopka